Foto: Marcel Visser

Verlengde Oude Utrechtseweg 2a
3766 MG Soest
Telefoon clubgebouw (035) 601 22 72
Telefoon bestuurskamer (035) 603 02 03
info@vv-hees.nl

VV Hees

De ‘roots’ van de voetbalvereniging Hees liggen in de oude Soester buurtschap Hees. De door de huidige moderne nieuwbouw ingesloten wijk Hees was vlak na de Tweede Wereldoorlog een afgelegen streek binnen de gemeente Soest. De bewoners waren vooral mensen van eenvoudige komaf, die woonden in vaak schamele onderkomens langs of in de directe omgeving van de Wieksloterweg en de Schoolstraat (de huidige Insingerstraat).

‘Op Hees’ wonen was in die tijd, en zeker in de ogen van de gegoede burgerij, synoniem aan vechtersbazen en armoedzaaiers. Tegenwoordig zou half Soest wel aan de Wieksloot willen wonen. De bewoners van Hees vormden een hechte gemeenschap die elkaar in goede en slechte tijden met raad en daad bijstonden. Dat hechte kwam tot uiting in de vorm van een actieve buurtvereniging die het, in de na-oorlogse jaren lang niet gemakkelijke dagelijkse leven, opvrolijkte met activiteiten, waar de bewoners van Hees vaak naar uitkeken. Toneeluitvoeringen, Sinterklaasfeesten of een ‘dagje uit’ met de (rode) bus van Tensen, waren gebeurtenissen waarover nog lang werd nagepraat. Bestuurders van de buurtvereniging waren o.a. Harry Monje, Gijs Hardeman en Jan Grift. Onderling werd er ook gevoetbald en vaak ging het er heftig aan toe op het ‘heitje’ of aan de Foekenlaan.

Het veld was in de zestiger jaren van slechte kwaliteit; doordeweeks graasden er koeien. Van sanitair was nog geen sprake. In 1963 verhuisde de club naar een nieuwe accommodatie in het bos van Pijnenburg, dat werd geopend door de toenmalige burgemeester mr. S.P. Baron Bentinck. In 1971 werd het complex nog uitgebreid met een tweede speelveld en later met een trainingsveld en een keepershoek.

Door mee te werken aan de NCRV serie Schoppen Troef kreeg Hees landelijke bekendheid. De club werd voor de gelegenheid omgedoopt in HDL (Hoop Doet Leven) en vele Hees-spelers wonnen in de serie de Nederlandse beker en liepen een ererondje in De Kuip.

Naast Hees zijn er nog drie andere voetbalclubs in Soest, het van oorsprong Rooms-Katholieke SO Soest, het van oorsprong protestants-christelijke VVZ ’49 en het openbare SEC. In 2007 waren fusiebesprekingen gaande tussen SEC en Hees. De fusiebesprekingen verliepen goed, maar vanwege een besluit van de gemeenteraad om eerst de gebouwen op het complex aan te pakken en dan pas de velden, besloten de leden van SEC om af te zien van de fusie.

Bezoek de website