Foto: Marcel Visser

Bosstraat 137
3766 AE SOEST
Telefoon kantine en wedstrijdzaken (035) 601 75 29

SO Soest

SO Soest is ontstaan in 1926. Toen werd voetbalclub “De Ploeg” opgericht. 1926: Midden in de crisisjaren, waarin hard werken niet meer was dan een manier van overleven en de mensen heil en troost zochten in de kerk. De rooms-katholieke kerk heeft in het dorp Soest altijd een voorname rol gespeeld. Denk maar aan het Groot Gaesbeeker Gilde en de vier parochies die er in Soest zijn. Het enige dat de rooms-katholieken in Soest in die jaren misten was een eigen voetbalclub. Het was kapelaan Schaepman een doorn in het oog, dat sportieve katholieke jongemannen gingen voetballen bij de twee openbare voetbalclubs, Soest en ESVAC ( de clubs, die in 1938 fuseerden tot SEC).

Het oprichten van katholieke sportverenigingen leek in die tijd een rage. Al deze verenigingen werden dan ook nog eens verenigd in een katholieke sportfederatie, zodat men de sportieve ontmoetingen vooral met geloofsgenoten kon ondervinden. Belangrijke zaak was het voor de verenigingen dat de geestelijke adviseur een sportieve kapelaan was. Alleen dan kwamen de verenigingen, die nauw samenwerkten met de parochies, tot volle bloei.

In 1961 kreeg BDC (wat na veel omzwervingen de naam was geworden) koninklijke goedkeuring en nog belangrijker, ook een nieuw domicilie. Op de Bosstraat-Oost kreeg men een nieuw sportpark. Een nieuw complex, waar door toedoen van voorzitter Butzelaar en de meer dan royale geste van oud-speler en oud-voorzitter Henk van Asch een nieuw clubgebouw werd neergezet. Het gebouw waar de hele vereniging tot aan 2003 lief en leed heeft gedeeld. Henk van Asch werd gebombardeerd tot “beschermheer” van de club. Gezien zijn meer dan belangrijke verdiensten voor de club geen verrassing.

Bezoek de website