Foto: Marcel Visser

Sportpark Oostermeent
Hendrik Smitlaantje 6
1261 VA BLARICUM
Telefoon (035) 538 60 98
info@bvv31.nl

BVV ’31

De voetbalvereniging BVV’31 (Blaricumse Voetbal Vereniging ’31) is op 25 mei 1931 opgericht en als RK BVV ingeschreven bij de RK Voetbalbond Kring Gooi en Eemland. Vanaf het seizoen 1940-1941 is dit, na een fusie, de huidige KNVB geworden. De vereniging had in het oprichtingsjaar 65 leden, verdeeld over 27 senioren en 38 junioren. Er werd voor een veld een stukje grond tussen de Bierweg en de Naarderweg gehuurd. De huurprijs bedroeg toentertijd 100 gulden per jaar.

Na een tijdelijke verhuizing van het veld naar de Schapendrift, achter de rooms-katholieke kerk, werd er vanaf het seizoen 1936-1937 gespeeld op het terrein tussen de Naarderweg en de Bussumerweg. In 1964 werd het eerste clubblad, onder de naam ‘Kontakt’ uitgebracht en ontwikkelde de vereniging zich dusdanig, dat in november 1967 werd verhuisd naar de huidige locatie. Deze locatie kreeg de naam ‘Sportpark Oostermeent’ en werd geopend door de toenmalige burgemeester Tydeman. Onze vereniging had toen de beschikking over drie velden, zes kleedkamers, een scheidsrechtersruimte en een instructielokaal dat tevens als kantine werd gebruikt.

In het jaar 1968 besloot de ledenvergadering tot een naamswijziging van de vereniging. Dit besluit werd op 12 oktober 1970 koninklijk goedgekeurd en vanaf dat moment heet de vereniging BVV’31. In die periode had de vereniging 14 elftallen. Op 7 juni 1975 werd door burgemeester Le Coultre de eerste steen gelegd voor de nieuw te bouwen kantine, die vervolgens in september 1975 werd geopend.

Door de bouw van de nieuwe wijk De Bijvanck nam het ledenaantal sterk toe. Hierdoor was het noodzakelijk dat eerst de bestaande kleedkameraccommodatie werd uitgebreid tot acht kleedkamers en er een EHBO-ruimte, een scheidsrechtersruimte en een kantoortje voor de terreinknecht kwam. Op 15 januari 1983 werd dit gedeelte geopend door wethouder Koster. Vervolgens werd in 1998 de kantine uitgebreid met een jeugdruimte, administratieruimte en een bestuurskamer. Met de gemeente Blaricum is een overeenkomst gesloten om per 1 januari 1998 gedeeltelijk geprivatiseerd als vereniging verder te gaan.

Bezoek de website