Trainers…

Beschikt een coach over voldoende oefenstof en didactische vaardigheden om zijn tactisch plan aan zijn selectie inzichtelijk te maken en heeft hij voldoende kennis van de inspanningsfysiologie om de intensiteit van de trainingsvormen zodanig te beïnvloeden dat de verhouding belasting-belastbaarheid voldoende wordt gerespecteerd?